Blekinge museum

Rapportnummer

:

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Fotografer i Blekinge

Jonas Eckerbom & Svante Warfvinge 2018

Förteckning över fotografer i Blekinge mellan 1842-idag.

Förteckningen påbörjades under 1990-talet och har under årens lopp fyllts på med nya fotografer och information. Den har fungerat som ett hjälpmedel vid Blekinge museums digitaliseringsprojekt av fotografier. Den är på inget sätt komplett, utan får ses som ett pågående arbete.

Kontakta Blekinge museum om ni har information att ge.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (21 MB) →
Tillbaka till rapporter →