Blekinge museum

Rapportnummer

2017:12

Projekttyper

Arkeologisk undersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
RAÄ Hjortsberga 271

Arkeologisk undersökning och återställning av stensättning, skadad av skogsbruket. RAÄ 271, Hjortsberga socken, Ronneby kommun.


Mikael Henriksson 2017
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (13 MB) →
Tillbaka till rapporter →