Blekinge museum

Guldeken

Årets marknadsförare 2015

Blekinge museum utsågs på näringslivets regionala Guldekengala till
Årets marknadsförare 2015.

Motiveringen löd:

Få har lyckats så väl med sin uttalade mission: att samla, vårda och visa.

Gång efter gång belyser den nominerade marknadsföraren hur rikt vårt blekingska kulturarv är och lyckas dessutom presentera det på ett spännande och pedagogiskt sätt för en bred målgrupp.

Samlingarna är unika i sitt slag och har skapat ringar på vattnet långt bortom Östersjöns stränder. Men frågan är om inte själva museet är den största skatten.