Blekinge museum
Cissela  Olsson

Cissela Olsson

Byggnadsvård och kulturlandskap
1:e antikvarie kulturlandskap

Telefon
0455 - 30 49 79
0766 - 20 83 80

Epost
cissela.olssonATblekingemuseum.se