Blekinge museum

7 små bilder: modell av blekingseka, äldre ask från ABU i Svängsta. engelsk text på asken: High Grade Fiching Baits. Broderat hängkläde, äldre foto, äldre karta, Del av takmålning samt vykort från Ronneby brunnspark.

Sök i samlingarna

Blekinge museums föremål- och fotodatabas (Sofie)
Här presenteras ett urval föremål och foto ur museets samlingar.

Höryda by genom tiderna
Blekinge museum presenterar arbetet med att kartlägga och beskriva Höryda by. Projektet är ett försök att med hjälp av olika källor skapa en bild av en bys utveckling från forntid till nutid. Sammanställningen bygger på följande komponenter: Båtsmansregister för Höryda by, arkivuppgifter om byn, personhistorisk databas, fornminnesinventeringar, samtidsdokumentationer, byggnadsinventering och landskapsanalys.

Båtsmansrullorna
Nu ges släktforskare och andra historieintresserade möjlighet att ta del av en generalmantalsrulla från 1685 på internet! I rullorna finns antecknat var båtsmännen bodde, deras namn och vem de tjänstgjorde för. I vissa fall finns det även andra noteringar om båtsmannen t.ex. om han varit straffad. Det förutsätter naturligtvis att man kan läsa 1600-tals handstil, om inte så finns det stora möjligheter att träna upp sig.

Kringla
Nu finns även föremål ur Blekinge museums samlingar sökbara i Kringla. I Kringla kan du söka i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar.

Liljas blekingska samling
Landskamrer Albert Lilja utförde åren 1910 till 1945 ett omfattande excerperingsarbete. Samlingen innehåller sak- och personuppgifter ur skrivna och tryckta källor från senmedeltiden och fram till mitten av 1900-talet. I Liljas personregister finns t ex uppgifter om 46.000 personer med anknytning till Blekinge.

Lantmäteriet
Här kan du hitta kartor från Blekinge.

Småland, Öland & Blekinge
Sök i bibliotekskataloger.

Libris
En nationell söktjänst med information om böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, noter och elektroniskt material, främst på forskningsbibliotek i Sverige. Blekinge museums bibliotek registreras här.