Blekinge museum

Världsarvet Örlogsstaden Karlskronas logotype. Siluetter av några av byggnaderna som finns i Karlskrona samt texten Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona

Världsarv

Sedan år 1998 finns Örlogsstaden Karlskrona uppförd på Unescos lista över omistliga världsarv. Totalt finns närmare 1000 objekt av olika slag på världsarvslistan: Kinesiska muren, Venedig, Versailles, Taj Mahal, Damaskus historiska centrum, Stora Barriärrevet är några exempel på andra världsarv. Kvaliteterna som gör Karlskrona till ett världsarv fastlås i nomineringen från 1998:

”Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en planerad europeisk örlogsstad, som influerats av äldre anläggningar i andra länder. Karlskrona har i sin tur tjänat som förebild för efterföljande städer med liknande uppgifter. Örlogsbaser spelade en viktig roll under de århundraden när storleken på ett lands flottstyrka var en avgörande faktor i europeisk realpolitik och Karlskrona är den bäst bevarade och mest kompletta av dem som finns kvar.”

Nyckeln till utnämningen är planeringen av staden, som började anläggas år 1680 enligt kung Karl XI:s vilja och visioner.

Grevagården som byggdes av amiralgeneral Hans Wachtmeister ingår i världsarvet. Huset stod klart 1705 och var hans privatbostad.

Örlogsstaden Karlskrona. Öppnas i nytt fönster.