Blekinge museum

karta med platserna för poddarna

ARKEOLOGI OCH HISTORIA I BLEKINGE

Välkommen till podden som gräver i vårt kulturlandskap

Podden produceras av journalist och arkeolog Lena König i samarbete Blekinge museum med bidrag från Länsstyrelsen i Blekinge. Här hittar du alla poddar!

Men du kan också välja i listan nedan vilken podd du vill lyssna på!

Saker - Föremålsmagasinet Rosenholm
 

60 000 prylar under ett tak! Det och lite till hittar man i Blekinge museums föremålsmagasin på Rosenholmsområdet utanför Karlskrona. I det här avsnittet tar jag mig en runda bland hyllorna i museimagasinet tillsammans med Christoffer Sandahl som är chef över sakerna! Vad finns det? Vad tycker besökarna är roligast att titta på och VARFÖR behövs ett "öppet magasin" med saker från Blekinge?! Är du intresserad av några av de saker som finns i Blekinge museums magasin så är det precis vad årets blekingebok handlar om. " Saker - Föremål berättar Blekinges historia". 10 000 års historia i 75 föremål! Boken finns till försäljning på Blekinge museum fr.o.m. 3/12.

 
Bröms - en plats för storpolitik
 

Brömsebäcken ringlar sig genom Bröms i nordöstra Blekinge. En bäck med riksintresse för uppgiften den haft som gränsmarkering under många hundra år. I det här avsnittet besöker vi Bröms, men framför allt Brömsehus, och de rester som finns kvar av den medeltida försvarsborg som en gång låg där (1360-1436). Visste ni att Gustav Vasa besökt Bröms? Vi pratar om det och om gränsstenarna som delat två länder och naturligtvis ta vi oss en titt på fredsstenen, ni vet, "Freden i Brömsebro" 1645... Detta gör vi i spöregn tillsammans med antikvarie Magnus Petersson från Länsstyrelsen i Blekinge. Detta avsnitt produceras i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge.

"E22 SJU" - nu är det över - i fält

I det här avsnittet träffar jag åter Johan Åstrand som varit projektledare under E22 grävningarna, han kommer från Museiarkeologi Sydost. Vi träffades på Blekinge museum föremålsmagasin på Rosenholm och gjorde en liten sammanfattning av slutgrävningarna som genomförts längs den nya sträckningen av E22 mellan Jämjö och Lösen.

"E22 SEX" - graven som blev en kvarn

I detta korta avsnitt från de arkeologiska grävningarna längs den nya vägsträckningen av E22 öster om Karlskrona berättar arkeolog Håkan Petersson vad stenkonstruktionen i Vinberga egentligen är. Det är ingen stenåldersgrav - nej det är resterna av en väldigt, väldigt gammal kvarn.

"E22 FEM" - Mesolitikum vs Neolitikum

I "E22 FEM" träffar vi Håkan Petersson vid Vinberga/Ramdala och den fantastiska stenpackningen som ingen har sett maken till förut - i Sverige. Vi träffar också Mathilda Kjällquist som gräver en hydda nära Barnens Gård - en hydda som de tror är lika gammal som hyddorna i Ljungaviken (hör tidigare avsnitt!).

"E22 FYRA" - stenåldern, regn och lera…

I detta avsnittet besöker vi "Ramdala"- och "Barnens gård"-grävningarna längs med nya sträckningen av E22 i östra Blekinge. Dagens tema är stenålder, regn, lera och mycket skratt! Välkomna!

"E22 TRE" - stenåldersgravplats och gåvor

I det här avsnittet besöker vi utgrävningarna vid Lösenrondellen precis intill E22. Där gräver de en ugn, en sådan man använde för järnframställning under järnåldern. Vi besöker även Vallby där vecka tre gav riktigt roliga fynd!

INFÖR - "E22 TRE"

Johan Åstrand ringde... "Vi har hittat roliga saker!" Jag åkte dit... i morgon får ni hela historien kring "Stenåldersgraven i Vallby"!

"E22 TVÅ" - Öljersjö, gravar och ett lerkärl

Välkommen till Arkeologi Blekinge och serien om utgrävningarna längs väg E22 mellan Lösen och Jämjö. I det här avsnittet åker vi till Öljersjö någon mil öster i Karlskorna och får oss ett snack med arkeolog Mathilda Kjällquist. Här har arkeologerna grävt i ett par veckor och har bara några dagar kvar. Vad har de hittat och hur gräver man egentligen ut en stensättning? Tanken är att jag ska ge mig ut i fält, en gång i veckan, uppdatera oss på vad som händer… hör om de hittat någon häftigt, lyssna på deras tankar och teorier om hur det en gång sett ut, vilka som bott och levt mellan Lösen och Jämjö..  och få hänga lite i schakten… Just det här avsnittet görs i samarbete med och med bidrag av Blekinge museum.

"E22 ETT” - Vad händer längs E22:an?

Under kommande två månader kommer de som reser längs E22 i östra Blekinge att se gulklädda människor och grävmaskiner ute på åkrarna. Det är arkeologer! Just nu utför de så kallade exploateringsgrävningar längs den sträcka som inom en snar framtid ska bli E22:ans nya sträckning. I det här avsnittet träffar vi Johan Åstrand från Museiarkeologi Sydost som är projektledare för hela grävningen. Vi pratar om exploateringsarkeologi. Varför måste arkeologerna undersöka markerna innan ett vägbygge? Hur går urvalet av utgrävingsplatserna till… och vad gör man med all den kunskap man samlar på sig under grävningarna?

Nygammal trädgårdskonst - nya hällristningar i Torhamn

Det händer ibland, det osannolika! Och det hände mig. I dag är jag inte bara ägare till den plats på jordklotet jag drömt om sedan jag var åtta år. Fem meter söder om mitt kommande kök ligger en vacker berghäll. Som bara råkade bära på något osynligt - tio figurristningar! I det här avsnittet av Arkeologi Blekinge tar jag emot Sveriges främsta hällristnings... jag kallar honom "guru" i min trädgård, Sven-Gunnar Broström. Och tillsammans med honom tar vi oss en närmare titt på de nya hällristningarna. Dokumenterar dem och målar upp dem för att de ska synas lite bättre. Jag är lite uppspelt i det här avsnittet - ha överseende med det. Men jag har fått ett över 3000 år gammalt altare i mitt alldeles egna paradis.

Siretorp - sälätare och sommarstugor

I det här avsnittet tar arkeolog Carl Persson oss till Siretorp utanför Sölvesborg, och en resa 4500 år tillbaka i tiden, då huserade inte sanddynerna sommar-stugeägare utan beboddes av säsongsboende människor som skapade enorma mängder krukor och älskade att äta säl! 

Ljungaviken - 8400 år som förändrade allt
I det här avsnittet åker vi tillsammans med arkeologen Carl Persson till Ljungaviken utanför Sölvesborg. Där genomfördes det 2020 en väldigt omtalad - och lyckad - arkeologisk utgrävning! Det man upptäckte var en 8400 år gammal boplats som låg gömd under många meter av sand. Och resultatet av utgrävningen omkullkastade tidigare forskning om att människor bodde i enkla hyddor istället för de mer husliknande konstruktioner som grävdes fram. Dessutom var de väldigt väldigt många…

Stentoften - Runstenen i kyrkan

I det här avsnittet lämnar vi naturen och beger oss in i ett ekande vapenhus i Sankt Nicolai Kyrka i centrala Sölvesborg. Där står den unika runsten - Stentoftenstenen. Vi pratar med Mikael Henriksson som är arkeolog vid Blekinge museum som berättar om den unika runsten, vad står det på den? Och var tror man att den haft för betydelse för järnåldersmänniskrona på Lister?

Pestbacken - gravarna under parkeringsplatsen

I folkmun kallas platsen Pestbacken. Parkeringsplatsen vid Högavångskolan i Olofström. Gravplatsen för pestens offer 1710-11 - som blev en parkering. Vi möter upp Mikael Henriksson från Blekinge museum. Han berättar om platsen och hur man sett på pestens offer. Men vi åker också till Lund där vi träffar Caroline Arcini som är osteolog och den som studerat skeletten från gravarna lite närmre.

Elleholm - den glömda staden

I det här avsnittet möter vi Blekinge museums byggnadsantikvarie Jimmy Juhlin Alftberg på en ö mitt i Mörrumsån. I dag är ön en del av byn Elleholm, samma by som en gång var en stad. Jimmy tar med oss flera hundra år tillbaka i tiden då dagens beteshagar var gator och hus, och det fanns en borg på öns norra del.

Plåtmynten vid Sternö

Tänk dig kontanter i form av stora plåtar i koppar… Sådana pengar hittades på botten utanför Sternö i Karlshamn för 15 år sedan. I det här avsnittet möter vi marinarkeolog Mikael Björk från Blekinge museum som tar med oss längst ut på udden och berättar om historien kring det största plåtmyntfyndet någonsin i Östersjön!

Den levande offerlunden i Halahult

I det här avsnittet besöker vi Offerlunden i Halahult, några mil norr om Åryd. Med oss har vi Ola Palmgren från Blekinge museum som berättar om denna mystiska plats. Vi stöter och blöter kring offerlundens bakgrund och betydelse, dessutom ser vi riktiga offer och funderar kring möjligheten att offra via swish…

Gribshunden- berättelser och fynd från dykplatsen

Nu tar vi oss ut på sjön! Till en arkeologisk utgrävning - under vattnet. Där möter vi marinarkeolog Mikael Björk som berättar om den pågående grävningen men också om den stormiga dagen 1495 när Kung Hans med örlogsskeppet Gribshunden tog skydd bakom Stora Ekön - men brand utbröt och skeppet sjönk.

Hagbards källare - tornet som försvann

I detta avsnittet tar vi oss till en hage nordost om Ronneby hamn. Där på en platå ligger Hagbards källare. Vid en första anblick ser det ut som resterna efter en jordkällare, men det är mycket mer än så. En gång i tiden var det ett fristående torn - en så kallad kastal. Just denna dag pågår det utgrävningar av kastalen och vi får ett snack med grävledare Martin Hansson som är arkeolog och universitetslektor vid Lunds universitet.

Nya upptäckter i Västra Vång

I det här avsnittet besöker vi Västra Vång där det pågår arkeologiska utgrävningar.Där träffar vi bland andra Blekinge museums arkeolog Mikael Henriksson som ger oss en sammanfattande bild av Västra Vång och pågående grävning.Vi avslutar med att få en pratstund med arkeolog Siiri Irskog från Kallvattenkuren i Ronneby.

Vämö & världsarvets vagga

I detta avsnitt ska vi på en marinarkeologisk utgrävning på Vämö utanför Karlskrona. Men först ska vi upp ur vattnet och upp på  berget till Näktergalsstigen på Bryggareberget på södra delen av ön Vämö. Där träffar jag arkeolog Mikael Henriksson från Blekinge museum. Han berättar om denna viktiga ö. Det var nämligen här det startade, 1679, det som senare skulle komma att bli ett världsarv. Här byggdes Karlskronas första örlogsvarv med tillhörande historia! Men vi ska som sagt även ner under vattenytan. Men hjälp av marinarkeolog Mikael Björk lotsas vi i vattnet där örlogsvarvet började ta form hösten 1697.

Store Backe - Nygamla fynd och en oväntad donation

Utanför Jämjö invid Hallarumsviken ligger Store Backe - ett gravfält som är daterat järnålder. Men platsen är så mycket mer än ett gravfält. Hör Mikael Henriksson, arkeolog vid Blekinge Museum, berätta om gravfältet och det omgivande landskapets historia. Dessutom träffar vi också Inge Håkansson, som valt att donera pengar till Blekinge museum - riktat just mot fortsatt forskning kring Store Backe.Utanför Jämjö invid Hallarumsviken ligger Store Backe - ett gravfält som är daterat järnålder. Men platsen är så mycket mer än ett gravfält. Hör Mikael Henriksson, arkeolog vid Blekinge museum, berätta om gravfältet och det omgivande landskapets historia. Dessutom träffar vi också Inge Håkansson, som valt att donera pengar till Blekinge museum - riktat just mot fortsatt forskning kring Store Backe.

Hästhallen - Blekinges största hällristningsplats

Hällristningar knyts främst till jordbrukande samhällen under bronsåldern, 1700-500 f.Kr. Betydelsen av de olika figurerna har diskuterats i mer än hundra år. Är det avbildningar av sagor, verkliga händelser eller är det religiös symbolik? Vi hänger med Ola Palmgren från Blekinge museum när han tar oss till länets (troligen) mest besökt fornlämning, tillika den största hällristningsplatsen i länet, med sina 240 hällristningar.