Blekinge museum

Akvarell från början av 1800-talet. Motivet visar Grevagården mot Borgmästaregatan.

Säkert museibesök!

Så jobbar vi för ett tryggt museibesök

Blekinge museum följer utvecklingen för att anpassa verksamheten till rådande rekommendationer. Eventuella förändringar i verksamheten meddelas via vår hemsida.

Begränsat antal besökar enligt rådande rekommendationer och pandemilagen.

Vi tar i första hand emot förbokade besök till utställningen i Grevagården.

Aktiviteter sker utomhus.

Receptionen har plexiglasskydd mellan personal och besökare.

Handspritsstationer finns utplacerade i utställningar och på gården.

Skyltning påminner om att hålla avstånd och leder besöksflödena för att undvika trängsel.

Skyltning med maxantal besökare i varje rum finns utplacerad i Grevagården.

Utökade städrutiner för pekskärmar, bord, handtag och lekaktiviteter.

Bord, stolar och aktiviteter på gården är placerade så att besökare kan hålla avstånd till varandra.

Vissa funktioner i utställningen Världsarvet örlogsstaden Karlskrona är avstängda tills vidare. Det gäller filmvisning i de mindre rummen och barnaktiviteter (Skeppsråttan Råkåkås lådor).

Guidade visningar i utställningen ersätts av nyproducerad ljudvandring som besökare lyssnar på i sin egen telefon.

Vi vill att du som besökare
Förbokar ditt besök till utställningen ”Världsarvet örlogsstaden Karlskrona”.

Stannar hemma om du känner dig sjuk, även vid lindriga symtom.

Visar hänsyn mot andra museibesökare – håll avstånd till andra både inom- och utomhus.

Följer våra anvisningar om in- och utgångar och hur du rör dig i utställningen.

Har tålamod med att det kan uppstå kösituationer.