Blekinge museum

Antikvarisk medverkan

I olika byggrelaterade situationer krävs att antikvarie ska medverka. Det kan till exempel vara om någon beviljas statligt byggnadsvårdsbidrag, är ägare till ett byggnadsminne och vill genomföra förändringsarbeten eller om en församling vill renovera sin kyrka.

Syftet med antikvarisk medverkan är bland annat att Länsstyrelsen, som beviljar bidraget, måste får en kvittens på att de statliga medlen är använda på rätt sätt. I fallet med förändringsarbeten i byggnadsminne och kyrkor, vilka skyddas av Kulturmiljölagen, säkerställer den antikvariskt medverkande att byggnaderna inte förändras på ett sätt som går emot skyddsbestämmelserna.

Blekinge museum har lång och gedigen erfarenhet av detta arbete och har du frågor, eller vill anlita museets byggnadsantikvariska expertis, är du välkommen att kontakta oss. Exempel på våra uppdragsgivare är Statens Fastighetsverk, Fortifikationsverket, Svenska Kyrkan, privatpersoner och hembygdsföreningar.

Kontakt: Jimmy Juhlin