Blekinge museum

Dryckesstop på Gribshunden (Foto Brett Seymour)

Senaste nytt om Gribshunden

Nu finns dykrapporten med kunskapsöversikten efter 2019 års omfattande undersökningar på skeppet Gribshunden tillgänglig på nätet!
GRFUN/Gribshund (1495)

Bakom dykningarna stod Södertörns högskola, Lunds universitet och Blekinge museum, tillsammans med en lång rad samarbetspartners, inte minst Craafordska stiftelsen som stått för en betydande del av forskningsfinansieringen.

Professor Johan Rönnby på Södertörns högskola har gjort sammanställningen.

 
DYKNINGAR 2019

Ett internationellt team av bl.a. danska, svenska amerikanska och brittiska forskare genomförde under tre veckor i augusti-september 2019 utgrävningar på det kungliga flaggskeppet Gribshunden (1495). Resultatet blev en rad spektakulära fynd. Bland annat påträffades en handbössa (ett mycket tidigt handeldvapen), ett av de äldsta som hittats på ett skepp i världen. Ett vackert svarvat dryckesstop, med kronliknande inristning, antyder också att forskarna hittat kung Hans försvunna ”fatabur”.

Enligt de medeltida källorna så förlorade Kung Hans nämligen sin ”bästa fatabur” vid förlisningen, dvs sitt ”förråd” med de värdefullaste föremålen och kläderna. Delar av denna fatabur kan nu alltså vara återfunnen, bl.a. delar av en ringbrynja (bl.a. tillverkarens signum i form av en liten ring med namnchiffer på), en tenntallrik och ett vackert utsirat dryckeskärl. Bland övriga fynd finns allt från verktyg till livsmedel, inte minst ben från stör och sannolikt danska öltunnor från 1495. Den tidiga handbössan är också ett föremål som väcker stor uppmärksamhet.

Gribshunden anses vara världens bäst bevarade fartyg av den typ som bl.a. Columbus använde vid sina upptäktsresor till Amerika. Detta gör skeppskonstruktionen till ett mycket viktigt fokus för forskarna. 

”Vi har lyckats identifiera flera nya nycklar till fartygets konstruktion och närmar oss gåtan om hur den här typen av skepp verkligen var byggda. Det utökar vår kunskap om en viktig brytningstid i världens utveckling, vid tiden för de stora upptäcktsresorna” säger Johan Rönnby, professor i marinarkeologi på Södertörns högskola.

Lunds universitet, Södertörns högskola och Blekinge museum ansvarade för undersökningarna i samråd med Länsstyrelsen i Blekinge och Ronneby kommun. Crafoordska Stiftelsen var huvudfinansiär. Många internationella forskare deltog, bl.a. från USA, Storbritannien, Italien och Danmark. Ett amerikanskt filmteam från ansedda dokumentärbolaget PBS Nova har också följt undersökningarna. Totalt deltog ett fyrtiotal personer från tio länder i undersökningarna.


Större karta och vägbeskrivning →