Blekinge museum

Långören

Kulturmiljöunderlag

Blekinge museum arbetar med att dokumentera, förmedla och bygga upp ny kunskap om länets kulturmiljöer. Med vår breda kulturhistoriska kompetens kan vi erbjuda olika typer av tjänster.

- Kulturmiljöunderlag till samhällsplanering

- Inventeringar och dokumentationer

- Landskapsanalyser

- Certifierad sakkunnig enligt KUL

- Konsekvensbeskrivningar