Blekinge museum

Kyrkor och kyrkogårdar

Kyrkor och kyrkogårdar är en viktig del av Blekinges kulturarv och skyddas av Kulturmiljölagen. Blekinge museum kan anlitas för antikvarisk medverkan i samband med förändringsarbete eller renovering av en kyrka.

Blekinge museum upprättar vård- och underhållsplaner för kyrkogårdar och begravningsplatser med syfte att vara till stöd i såväl det kontinuerliga arbetet med vård och underhåll som i det långsiktiga strategiska arbetet, inför framtida förändringar, prioriteringar och tillståndsansökningar.

Kyrkogårdens träd är i regel en viktig del av kulturmiljön, ofta med höga biologiska värden. Det finns möjlighet att i samband med vård- och underhållsplanen upprätta en trädvårdsplan som en fördjupad del. I dessa uppdrag samarbetar vi med certifierad arborist och biolog.

Kontakt: Cissela Olsson