Blekinge museum

Gröna växter i en rabatt.

Föryngring och förökning

I första hand utgår vi från befintlig växtlighet i föryngring och förökning. Sticklingar kommer att tas från stubbskott av sedan tidigare nedtagna lindar, vilka troligen planterades någon gång under 1800-talet. Lindarna är förmodligen - efter idegranarna - de näst äldsta resterna av trädgårdens autentiska växtmaterial. Genom sticklingsförökning skapas trädplantor med exakt genetiskt ursprung som de ursprungliga träden. 

Buxbomen i de formklippta parterrerna härrör från 1970-talet och är därmed ett relativt ungt inslag, men har å andra sidan ett stort värde i att den är vital, enhetlig och trivs på platsen. För att i framtiden inte behöva köpa in ny buxbom i samband med behov av komplettering eller utbyte påbörjas sticklingsförökning. Inköpt buxbom från plantskolor riskerar att vara smittade av mer eller mindre allvarliga svampsjukdomar som kan ge förödande konsekvenser i anläggningen. (Jämför t ex följderna av det aggressiva utbrottet av Cylindrocladium buxicola i början av 2010-talet.)