Blekinge museum

Bild av en krolllilja. Blomman är vit med gula ståndare.

Arbetet i trädgården

Under 2018 genomfördes skötselåtgärder av befintlig växtlighet och anläggning. Inga nytillskott, större ändringar eller insatser gjordes. Skötselarbetet dokumenterades kontinuerligt med anteckningar och foton där vi kartlade trädgårdens innehåll och följde variationerna under året, liksom resultatet av genomförda skötselinsatser.

Genom att inledningsvis dokumentera, följa och sköta trädgården skapas ett användbart kunskapsunderlag som grund för kommande vård och underhåll. Det kan bli aktuellt med mer omfattande underhållsåtgärder och eventuellt andra insatser såsom nyplantering, omläggning av grusade ytor etc. Att förvalta och utveckla en historisk trädgård innebär dock ett långsiktigt, ständigt pågående och föränderligt arbete som aldrig blir ”färdigt”.