Blekinge museum

""

Utställningar

I Grevagården visas utställningen ”Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona”. Just nu är utställningen coronastängd.

På grund av fastighetsrelaterade problem är utställningarna som finns i husen längs Borgmästarefjärden stängda tillsvidare.

Har du frågor om museets utställningar kontakta tf publikchef Charlotte Nordheim

Information om tillgänglighet i museets lokaler.