Blekinge museum

Epidemisjukstugan


1903 fattade man i Augerums kommun ett beslut att överlåta mark till ett epidemisjukhus. 


 


 

 Varje år rapporterades hälsotillståndet i kommunen. Så här kunde det se ut i Ramdala på 1910-talet.

 

Utdrag ur längd för vårdade.


 

 

Ritning över sjukstugan

Att sjukstugan kommit till användning vid epidemier framgår av följande dokument.  

Första anteckningen i inventarieförteckningen för "Sjukstuga i Lyckeby" är 29 september 1904. " Transport av Möbler"

 


Verksamheten verkar ha upphört 1938-39.

I Karlskrona lasarettsarkiv finns bevarade sjukjournaler från epidemisjukhuset i Vedeby (Lyckeby). Sjukdomar som behandlades var difteri, meningit, polio och scharlakansfeber.

De svenska polioepidemiernas historia

 

Dokument ur Karlskrona kommunarkiv och Blekinge landstingsarkiv.