Blekinge museum

Vedeby gård

Vedeby gård

Vedeby gård Material som släkten Ernberg samlat kring Vedeby gård

Mer om familjen Ernberg

 

Ägare till Vedeby gård

Daniel af Thunberg och Dorothea Noréen                          1768 - 1788

Carl August Ehrensvärd och Sofia Lovisa Eleonora Sparre  1788 - 1795?

Jacobina Henrietta Alexandrina Sparre                                      - 1796

Carl August och Britta Mariana Gegerfeldt                        1797 - 1807

Britta Mariana Gegerfeldt, f Kamp                                    1807 - 1808

Gustaf Hahn                                                                   1808 - 1853

Gustaf Pettersson                                                           1853 - 1904

Nils Gustaf och Dagmar Ehrenberg                                   1904 - 1947

Karlskrona kommun                                                        1947 - 1953

(uthyrd till Gösta Ehrensvärd                                           1949 - 1953)

 

 

 

Egare till 2/9 mtl Nr 55 och 2/3 mtl Nr 56 Wedeby

1 Dorothea Noréen.

2. Överamiralen Carl August Ehrensvärd och Sofia Lovisa Eleonora Sparre, dotter af egarinnan No 3 och hennes man generallöjtnant Grefve Johan Sparre, som dog 1791.

3. Grefvinnan Jacobina, Henrietta, Alexandrine Sparre, född 1735, död 1819, dotter af Holländske General-Guvernören i Surinam, Öfversten Jaques Henry Alexander de Cheusses och Catharina Eleonora Temming

4. Öfverstelöjtnanten Carl August Gegerfeldt

5. Fru Britta Mariana Gegerfeldt, född Kamp, enka eft. egaren No. 4

6. Gustaf Hahn

7 Gustaf Pettersson

 

 

Köpehandling från 1796. Säljaren är Grevinnan Jacobine Henriette Alexandrine Sparre. Köpare är Överstelöjtnanten Carl Adolph Gegerfeldt.

 

 

 
 


 

Skiss över nys stadsträdgården 1964


 

 

Handlingar från Karlskrona kommunarkiv.