Blekinge museum

Tidsmaskinen

Tidsmaskinen är en programvara som används för att producera vandringar till din telefon. Programvaran är framtagen för Skånes hembygdsförbund och mer information finns nedan. Blekinge museum använder programmet bl.a. för att berätta om Listerlandets arkeologi.

Börja med att ladda ned appen. Ladda ned några vandringar för att se hur andra har gjort.

För att själv producera en vandring behöver ni ta fram en ljudfil i mp3 med er inlästa berättelse, gps-koordinaterna till var ljudet skall spelas upp samt ev. en liten bild. Man kan även använda sig av särskilda bakgrundsljud som spelas upp, som ex. kor som råmar. Allt material skickar ni sedan till Blekinge museum så lägger vi in materialet i programmet. När detta är klart skickar vi en kod som ni skriver in i appen. Då kan ni ladda ned vandringen i er telefon. Kontrollera att allt blivit som ni tänkt er. Om inte, kontakta oss igen. Därefter är det bara att skicka koden till alla ni vill skall gå vandringen.

Information om appen finns här.

Manual tidsresor

Vill du prova att gå en vandring i vedeby-området så skriv in " folkes_vedeby " i appens sökmotor. Understrecket måste vara med.