Blekinge museum

Karl-Axel Björkvist och Thomas Persson på plats i Istaby.

Arkeologiska rapporter

Här hittar du några arkeologiska rapporter:

Karlskrona 6:24 stadsträdgården. Kulturlandskapsutredning Thomas Persson 2009:32

Karlskrona 6:24 stadsträdgården. RAÄ 68. Arkeologisk förundersökning. Mikael Henriksson 2010:7

Gravar och boplats vid Vedeby, Karlskrona 6:24 Stadsträdgården, Vedeby. Särskild arkologisk undersökning. Johan Åstrand 2011:8

Lampan 2 och 3. Karlskrona och Augerum socknar. Kulturlandskapsutredning. Mikael Henriksson 2005:18.

 

Läs även:

Johan åstrand; Med förfäderna eller cum santis - gravritual i Vedeby. Artikel i Döden.

Malmö 2015 ISBN 978-91-982366-1-3