Blekinge museum

Möckleryd

Torhamn 153

Vid inventering 2007 påträffades ristningen av en praktfull kronhjort (?) på en häll några hundra meter sydväst om Hästhallen, Torhamn 153. Hällen, som ligger på krönet av en mindre bergklack sluttar kraftigt mot sydost. Djurfiguren är endast ett par decimeter stor och är distinkt utformad med helt uthuggen bål samt är försedd med stor hornkrona och svans. Det är något märkligt med den i övrigt tämligen naturtrogna bilden. Hjorten har hästsvans! Trots sitt ofta stiliserade utförande följer hällristningarna bestämda regler vid motivframställningen. Hästar avbildas konsekvent med hängande svans, vilt som hjort utan eller med en kort stump. Att bilder huggits om och förändrats är känt på flera håll men i det här fallet är det nog snarare en häst som försetts med en hornkrona. Liknande hjortbilder finns på de bohuslänska ristningarna.  Behornade hästar förekommer under järnålder på keltiska mynt och även på guldbrakteatrar.

Djurfiguren är den enda bildristningen på hällen. På hällens högsta är fyra skålgropar inknackade.

Hällristningen är imålad men inte skyltad. Den nås enklast från parkeringsplatsen vid Hästhallen.