Blekinge museum

På en låg häll vid Lösen finns en gåtfull labyrintliknande figur omgiven av skålgropar. Lösen 134.

Hällristning i fast häll. Lösen 2.

Lösen 134

Hällristningen är belägen på en liten, mot NO sluttande häll strax söder om landsvägen mot Stubbetorp. Ristningen består av en labyrintliknande figur, en ringfigur, en linje samt av sju skålgropar. På en låg häll 7 m SV härom är ytterligare en skålgrop inknackad.

Den labyrintliknande figuren saknar så vitt bekant motsvarighet.

Hällristningen är inte skyltad eller imålad.