Blekinge museum

Fotsulor

Fotsulor är ett vanligt motiv på hällristningarna men uppträder i Blekinge bara  på några få ristningsytor. Utformningen varierar. De flesta är konturhuggna med en linje som avskiljer hälen från resten av foten. Tvärbandet har tolkats som utvändigt knutna remmar runt ett skinnstycke eller mockasin. I ett par fall är fotsulorna naturalistiskt återgivna, helt uthuggna med tydligt markerade tår. Slutligen finns vid Måstad i Tvings socken en konturhuggen fotsula på ett friliggande skålgropsblock. På den stora ristningen på Hästhallen finns 18 fotsulor. Alla är klädda och flertalet uppträder parvis i en frusen position. Fotmotivet har varit föremål för många tolkningar. En tolkning som fått stort genomslag är att fotsulorna representerar gudens närvaro på platsen, en gudom som inte själv fick avbildas. Det är slående att fotsulorna alltid tycks vara återgivna i naturlig storlek, ofta påfallande realistiskt, detta i motsats till den stora mängden av övriga ristade figurer, vilka som regel alltid återges i kraftigt förminskad skala. Flera arkeologer har menat att fotsulorna därför snarare representerar identifikation och närvaro, spår av levande människor som deltagit i en ritual på platsen. Av stort intresse är att de att döma av storleken i så fall är spår av barn, ungdomar eller kvinnor.