Blekinge museum
Presskontakt
Bild på presskontakt.
Susanne Ström

Telefon
0455 - 30 49 65

Epost →

Pressinformation|2017.05.08 kl 14:20

Det dolda historiska arvet under köpcentret

I Vedeby, på en av Karlskronas mest besökta och synliga platser, ligger ett fascinerande kulturarv som inte längre syns. Tusentals människor åker varje dag förbi köpcentrat där Jula, Biltema och Hööks nu ligger – utan att ana något om den historiska platsens betydelse.

Blekinge museum och Skolhistoriska föreningen lyfter nu fram det dolda arvet. Skolhistoriska Föreningen i Karlskrona lade nyligen ned verksamheten och donerade 104 000 kr till Blekinge museum för att genomföra ett sista stort projekt. Det blev att synliggöra det dolda arvet i Vedeby, främst för skolelever, dessutom digitalt.Runt köpcentrat där vi idag ser Jula, Biltema, Hööks har många generationer levt och verkat. Här på ett mycket begränsat område finns allt från hemlighetsfulla gravar från järnåldern till Busehögen från bronsåldern, den förhistoriska huvudvägen genom Blekinge och den legendariske generalamiralen Carl August Ehrensvärds ”Wedeby gård” (förvärvad 1788).

Den strikta trädgårdsanläggningen på gården kompletterades genom Ehrensvärd med en park i engelsk stil där det intilliggande gravfältet blev en integrerad del. Varvsamiralen Carl Tersmeden ger en målande beskrivning av Vedeby vid denna tid: ”Säkert är, att få och kanske intet hemman i Sverige är bättre uppodlat än detta. Äfven karaktärsbyggnaden är ganska proper med 6 rum i undra och 4 i öfra våningen, lagom stora, ljusa och glada. Trädgården, med mycken kostnad anlagd av Thunberg har 210 fruktbärande träd. Denna lilla egendom, något mer än en ½ mil från staden är ovedersägligen den allra artigaste retraite, som en chef i Carlskrona kunnat önska sig…”. Resterna av allt detta finns alltså nu under parkeringar och runt butiker, en närmast svindlande tanke ned i tidsdjupen. ”I området runt Vedeby finns ett koncentrat av Karlskronas historia, det är ett fantastiskt område att lyfta upp för eleverna – och att lära dem att se det osynliga” säger Ola Palmgren, pedagog på Blekinge museum.

Blekinge museum har tagit fram ett koncept med nya grepp som ska engagera eleverna och få dem att kunna läsa landskapet i Vedeby. Detta presenteras på pressinformationen,tillsammans med några av de historier som finns dolda under den moderna tidens fasad.

Deltar på pressinform gör Rolf Andersson och Stefan Nilsson från Skolhistoriska föreningen samt Ola Palmgren och Marcus Sandekjer från Blekinge museum.
Välkomna på pressinfon!

Pressinformation tisdag 9 maj kl 11.00
Plats: Parkeringen mellan Jula och Hööks, Gullbernavägen 24, Karlskrona

Tillbaka →

Pressida

Pressnyhetsbrev

Fyll i din emailadress för att prenumerera på vårt pressnyhetsbrev.

Följ Blekinge Museum