Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng
Nyheter & Pressinfo
Blekinge museum

Rapporter

Hittade 293 ...

Rapport 2019:12 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Nedläggning av fjärrvärme inom stadslager RAÄ Karlskrona 77:1
Arkeologisk förundersökning 2018.

Stefan Flöög

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:8 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Arkeologisk förundersökning av RAÄ 1003 och 1004 Bräkne-Hoby socken.

Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:6 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Forskningsgrävning Västra Vång 2018.
Johannishus 1:2, Hjortsberga socken, Ronneby kommun.

Mikael Henriksson med bidrag av Tyra Ericson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:5 Hämta rapport (PDF 21 MB)

Framsida
Sjöborg/Elleholm. Arkeologisk förundersökning 2018.

Mikael Henriksson med bidrag av Gertie Ericsson, Jimmy Juhlin Alftberg och Johan Wallin

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:4 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Arkeologisk utredning inför anläggande av VA-ledning i Mörby.
Arkeologisk utredning
Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:1 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Arkeologisk förundersökning i Sölve 2018. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.

Carl Persson och Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:27 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Ljungaviken etapp 2, Yta B. Arkeologisk förundersökning
RAÄ Sölvesborg 74 Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län

Carl Persson, Bo Knarrström, Per Lagerås och Karina Hammarstrand Dehman

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:19 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Kunskapssammanställning över begravnings- och varvsområde Vämö RAÄ Karlskrona 78:1 och 78:2.

Stefan Flöög

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:16 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Föremålssamling Vämö.
Sammanställning och registrering av fyndsamling. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

Stefan Flöög och Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:10 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Holje 160:57, Gamla torget.
Arkeologisk utredning 2018. Jämshögs socken, Olofströms kommun.
Arkeologisk utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:9 Hämta rapport (PDF 14 MB)

Framsida
Kulturlager, gravar och komplexa boplatslämningar i Siretorps samhälle.
Arkeologiska undersökningar 2015-2018.

Carl Persson med bidrag av Bo Knarrström, Torbjörn Brorsson och Helene Wilhelmson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:7 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Järnvägsparken
Arkeologisk förundersökning 2017. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:6 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Forskningsgrävning Västra Vång 2017
Johannishus 1:2, Hjortsberga socken, Ronneby kommun
Arkeologisk forskningsundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:5 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Sjöborg
Arkeologisk forskningsgrävning 2017
Arkeologisk forskningsundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:4 Hämta rapport (PDF 14 MB)

Framsida
S:t Jörgens hospital i Ronneby Kv. Georg 1
Arkeologisk undersökning 1973 inom RAÄ Ronneby 214:1
Arkeologisk undersökning
Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:2 Hämta rapport (PDF 9 MB)

Framsida
Karlskrona kritpipsfabrik och handelshamn. Kv Gulin 1, RAÄ Karlskrona 77:1. Arkeologisk förundersökning 2017.
Arkeologisk förundersökning
Mats Anglert

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:31 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Istaby 9:90. Arkeologisk utredning

Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:23 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Skadeinventering och undersökning av Hjortahammar gravfält.
RAÄ 11 och 12, Förkärla socken, Ronneby kommun.

Mikael Henriksson med bidrag av Giacomo Landeschi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:21 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Elleholms kyrka. Arkeologisk förundersökning i samband med schaktning för dränering.
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:18 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
RAÄ Sturkö 97
Arkeologisk utredning i samband med schaktning för optisk kabel
Arkeologisk utredning etapp 2
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:17 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Nättraby kyrka. Arkeologisk kontroll etapp 2 i samband med schaktning vid altaret.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:16 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Hillerslätt 1:4
Arkeologisk undersökning 1972-1973 av stensättning RAÄ Hjortsberga 78:1

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:15 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
RAÄ Hjortsberga 325 och 326.
Arkeologisk utredning och förundersökning inför anläggande av GC-väg mellan Listerby och Johannishus, Ronneby kommun.

Thomas Linderoth

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:14 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Arkeologisk förundersökning Siretorp 5:64 och 3:33
Arkeologisk förundersökning
Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:13 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Nedläggning av fiberledning inom RAÄ Kristianopel 222:1, Kristianopel, gamla stadsområdet.
Arkeologisk förundersökning, 2015
Arkeologisk förundersökning
Stefan Flöög

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:12 Hämta rapport (PDF 13 MB)

Framsida
RAÄ Hjortsberga 271
Arkeologisk undersökning och återställning av stensättning, skadad av skogsbruket. RAÄ 271, Hjortsberga socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:11 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Projekt Elleholm 2016. Arkeologisk undersökning inom delar av RAÄ Elleholm 3:1 och 12:1 i Blekinge län.
Arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson med bidrag av Gertie Ericsson, Jimmy Juhlin Alftberg och Johan Wallin

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:9 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Arkeologisk utredning VA-ledning Bräkne-Hoby - Järnavik
Arkeologisk utredning etapp 2
Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:6 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Torstäva 9:2. Arkeologisk undersökning 1983 av rest sten, RAÄ Ramdala 81:1
Arkeologisk undersökning
Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:4 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Arkeologisk utredning i Mölletorp 2016
Arkeologisk utredning etapp 2
Thomas Linderoth

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:3 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Nättraby kyrka. Arkeologisk kontroll i samband med schaktning vid altaret. Nättraby socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:2 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Arkeologisk efterundersökning Sillnäs udde
Arkeologisk undersökning
Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:1 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Efterundersökning Västra Vång 2016. Johannishus 1:2, Hjortsberga socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:21 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Heliga kors kyrkogård. Arkeologisk kontroll av RAÄ Ronneby 214:1
Antikvarisk kontroll
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:17 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Nedläggning av avloppsledning i Örlogshamnen, Karlskrona 4:14, 4:43 RAÄ 77:1
Antikvarisk kontroll
Stefan Flöög

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:15 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Nedläggning av fiberledning inom RAÄ Lösen 70:1 Lyckå gamla stadsområde.
Arkeologisk förundersökning 2016
Arkeologisk förundersökning
Stefan Flöög

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:13 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Kalleberga 30:1. Arkeologisk undersökning av fyndplats för eventuellt fornfynd.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:12 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Edestad 229. Förundersökning i samband med återställande. Gröningegården 7:1, Edestad socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:10 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Augerum 98:1, Afvelsgärde 1:1. Arkeologisk undersökning av stensättning 1975

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:9 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Glasfynd från Västra Vång

Ulf Näsman

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:8 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Hästholmen 1:67. Arkeologisk efterundersökning etapp 2. Hästholmen 1:67, Torhamns socken, Karlskrona kommun.

Mikael Henriksson, Björn Nilsson, Ingrid Gustin

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:7 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Arkeologisk undersökning RAÄ Hjortsberga 173
Arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
RAÄ Hjortsberga 173
Fastighet
Johannishus 1:2
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:6 Hämta rapport (PDF 9 MB)

Framsida
Arkeologisk forskningsgrävning 2014. RAÄ Hjortsberga 307
Arkeologisk forskningsundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
RAÄ Hjortsberga 307
Fastighet
Johannishus 1:2
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:5 Hämta rapport (PDF 26 MB)

Framsida
Efterundersökning Västra Vång 2013

Mikael Henriksson

Fornlämning
RAÄ Hjortsberga 306
Fastighet
Johannishus 1:2
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:4 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Nedläggande av VA-ledning mellan Kullen och Uttorp
Särskild utredning samt förundersökning 2013-2014
Arkeologisk förundersökning, Särskild utredning
Stefan Flöög och Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:3 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Arkeologiska förundersökningar i Mörby 2014-2015.
Arkeologisk förundersökning
Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:2 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Arkeologisk undersökning av två vikingatida grophus i Mörby
Arkeologisk undersökning
Carl Persson med bidrag av Torbjörn Brorsson, Bo Knarrström, Per Lagerås och Ola Magnell

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:1 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Vekerum 22:1. Särskild utredning 2014-2015
Arkeologisk utredning etapp 2
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:23 Hämta rapport (PDF 12 MB)

Framsida
Arkeologiska utredningar i Mörby och Siretorp 2012-2015.
Arkeologisk utredning etapp 2
Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:21 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Gribshunden (1495). Skeppsvrak vid Stora Ekön, Ronneby, Blekinge
Marinarkeologisk undersökning 2013-2015

Johan Rönnby, Niklas Eriksson, Ingvar Sjöblom, Joakim Holmlund, Mikael Björk

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun


Sök rapporter

Område

Författare

Från

Till

Geografiskt område

Blekinge Museum

Borgmästaregatan 21
371 35 KarlskronaTelefon

Växel 0455 - 30 49 60
Reception 0455 - 30 49 85E-POST

Blekinge museum

Föremålsmagasinet Rosenholm

Skrädderivägen 3
371 55 KarlskronaTelefon

Växel 0455 - 30 49 60
Föremålsmagasin 0455 - 30 49 75E-POST

Föremålsmagasinet

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

När du anmäler din e-postadress godkänner du samtidigt att museet får använda den för att informera om våra verksamheter och evenemang.
Följ på Facebook  Blekinge Museum

Instagram Följ på Instagram