Blekinge museum

Rapportnummer

2009:18

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Listerby 1:5 och 1:8. Listerby socken, Ronneby kommun.

Arkeologisk förundersökning


Mikael Henriksson 2009
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (1 MB) →
Tillbaka till rapporter →