Blekinge museum

Rapportnummer

2009:17

Projekttyper

Särskild utredning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Berntorp 1:1. Ramdala socken, Karlskrona kommun.

Arkeologisk utredning


Mikael Henriksson 2009
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (670 KB) →
Tillbaka till rapporter →