Blekinge museum

Rapportnummer

2009:15

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Asarum 3:2 resp 4:2. Asarums socken, Karlshamns kommun.

Kulturmiljöutredning


Mikael Henriksson 2009
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (940 KB) →
Tillbaka till rapporter →