Blekinge museum

Rapportnummer

2014:9

Projekttyper

Särskild arkeologisk undersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Lokal/projektnamn

E22 Sölve-Stensnäs

Projektansvarig

Elisabeth Rudebeck


Lussabacken norr. Boplatslämningar från mesolitikum, neolitikum, bronsålder och järnålder.

Särskild arkeologisk undersökning 2011 Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län


Tony Björk, Mikael Henriksson, Fredrik Larsson, Carl Persson, Elisabeth Rudebeck och Johan Åstrand 2016
Tillbaka till rapporter →