Blekinge museum

Rapportnummer

2011:21

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Lokal/projektnamn

Siretorp

Projektansvarig
Siretorp RAÄ 65. RAÄ 65, 109, 110, 112, 121 Mjällby socken. Siretorp 5:5 och 3:33. Sölvesborgs kommun, Blekinge län. Särskild utredning.

Johan Åstrand 2011
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (1 MB) →
Tillbaka till rapporter →