Blekinge museum

Rapportnummer

2014:5

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Torstäva 13:25 särskild utredning steg 2. Ramdala socken, Karlskrona kommun.

Mikael Henriksson 2014
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (1 MB) →
Tillbaka till rapporter →