Blekinge museum

Rapportnummer

2014:23

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Vambåsa 1:1. Arkeologisk undersökning 1995 av skadad stensättning RAÄ 87. Förkärla socken, Ronneby kommun.

Thomas Persson 2014
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (8 MB) →
Tillbaka till rapporter →