Blekinge museum

Rapportnummer

2015:3

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Snarket, Hallarum 17:1. Arkeologisk undersökning 1998. Jämjö socken, Karlskrona kommun.

Thomas Persson 2015
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (4 MB) →
Tillbaka till rapporter →