Blekinge museum

Rapportnummer

2015:5

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Fornlämning 55:1 Skavet, Inlängan S-1. Arkeologisk undersökning 1989 av skadad hustomtning. Torhamn socken, Karlskrona kommun.

Thomas Persson 2015
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (9 MB) →
Tillbaka till rapporter →