Blekinge museum

Rapportnummer

2014:3

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Del av Hörby bytomt. RAÄ 119, Hörby 3:111, Mjällby socken, Sölvesborg kommun. Arkeologisk förundersökning.

Andreas Emilsson 2014
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (10 MB) →
Tillbaka till rapporter →