Blekinge museum

Rapportnummer

2012:24

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Hjortsberga kyrka, dragning av elkabel Hjortsberga kyrka - Johannishus. Särskild utredning och arkeologisk förundersökning

Martin Svanberg, Arwo Pajusi, Stefan Flöög 2012
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (10 MB) →
Tillbaka till rapporter →