Blekinge museum

Rapportnummer

2012:23

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Hjortsberga kyrka, kyrkogården. Arkeologisk förundersökning 2012.

Martin Svanberg, Arwo Pajusi, Stefan Flöög 2012
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (4 MB) →
Tillbaka till rapporter →