Blekinge museum

Rapportnummer

2015:7

Projekttyper

Arkeologisk utredning etapp 2

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
VA-ledning Hosaby. Arkeologisk utredning steg 2.

Arwo Pajusi 2015
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (4 MB) →
Tillbaka till rapporter →