Blekinge museum

Rapportnummer

2015:4

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Hästholmen 1:67. Arkeologisk efterundersökning

Mikael Henriksson, Björn Nilsson 2015
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (3 MB) →
Tillbaka till rapporter →