Blekinge museum

Rapportnummer

2012:26

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Återställande av skadade fornlämningar RAÄ Förkärla 58:1-2, Vambåsa 1:4

Stefan Flöög, Arwo Pajusi 2015
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (4 MB) →
Tillbaka till rapporter →