Blekinge museum

Rapportnummer

2008:19

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Kulturmiljöutredning för del av Karlshamn 5:1.

Thomas Persson 2008
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (12 MB) →
Tillbaka till rapporter →