Blekinge museum

Rapportnummer

2008:34

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Vindkraftsprojekt Tokaryd.

Bräkne-Hoby socken, Ronneby kommun Åryds socken, Karlshamns kommun. Kulturlandskapsutredning.


Thomas Persson 2008
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (813 KB) →
Tillbaka till rapporter →