Blekinge museum

Rapportnummer

2008:35

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Vindkraftspark Brunsmo. N och S Flymen.

Augerums socken, Karlskrona kommun. Kulturlandskapsutredning.


Thomas Persson 2008
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (5 MB) →
Tillbaka till rapporter →