Blekinge museum

Rapportnummer

2009:26

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Torstäva

Ramdala socken, Karlskrona kommun. Särskild utredning.


Mikael Henriksson 2009
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
Tillbaka till rapporter →