Blekinge museum

Rapportnummer

2009:41

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Torhamn 9:2 m. fl.

Torhamns socken, Karlskrona kommun. Kulturlandskapsutredning.


Thomas Persson 2009
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (4 MB) →
Tillbaka till rapporter →