Blekinge museum

Rapportnummer

2011:13

Projekttyper

Fastighets­beteckning

Johannishus 1:2

Socken/stad



Kommun



Län

RAÄ-nummer

RAÄ Hjortsberga 189

Projektansvarig

Mikael Henriksson


Västra Vångs bygata. Särskild utredning

Mikael Henriksson 2011
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (8 MB) →
Tillbaka till rapporter →