Blekinge museum

Rapportnummer

2010:22

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Siretorp RAÄ 65. Boplats RAÄ 65, 109, 110, Mjällby socken.

Siretorp 5:5 och 3:33 Sölvesborgs kommun, Blekinge län. Arkeologisk förundersökning


Kerstin Svensson, Johan Åstrand 2010
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (1 MB) →
Tillbaka till rapporter →