Blekinge museum

Rapportnummer

2013:20

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

RAÄ-nummer

RAÄ Hjortsberga 318

Projektansvarig

Mikael Henriksson


Pumpgrop i V.Vång Johannishus 1:2. Arkeologisk efterundersökning

Arwo Pajusi 2013
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (7 MB) →
Tillbaka till rapporter →