Blekinge museum

Rapportnummer

2011:23

Projekttyper

Fastighets­beteckning

Johannishus 1:2

Socken/stadKommunLän

RAÄ-nummer

RAÄ Hjortsberga 116, RAÄ Hjortsberga 189

Projektansvarig

Mikael Henriksson


Västra Vångs by RAÄ 116 resp. 189 Hjortsberga socken, Ronneby kommun. Magnetometerundersökning.

Mikael Henriksson 2011
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (13 MB) →
Tillbaka till rapporter →