Blekinge museum

Rapportnummer

2012:12

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Schaktning inom Edestad kyrkogård.

Arkeologisk förundersökning. Edestad socken, Ronneby kommun.


Mikael Henriksson 2012
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (589 KB) →
Tillbaka till rapporter →