Blekinge museum

Rapportnummer

2012:13

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Schaktning inom Bräkne-Hoby kyrkogård.

Arkeologisk förundersökning. Bräkne-Hoby socken, Ronneby kommun.


Mikael Henriksson 2012
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (491 KB) →
Tillbaka till rapporter →